U našu ambulantu je doveden mačak Žuća, starosti oko 4 meseca. Iz anamneze vlasnice saznajemo da je Žuću napao pas i nakon toga se on ne oslanja na zadnju levu nogu. Pristupamo detaljnijem pregledu na osnovu koga se odlučujemo da uradimo rendgenski snimak zadnje leve noge i kuka. Na snimku zapažamo potpuni prelom glave butne kosti leve noge sa luksacijom. Odlučijemo se za hiruršku sanaciju, metodom klina.

Ubodna rana kod pasa - Prilog RTS-a